Temizlik Kavramı Giriş

TEMİZLİK KAVRAMI

Kirliliği meydana getiren etkenlerin ortadan kaldırılması işlemine temizlik Kirlilik ise; bir mekanın toz, döküntü, çöp, iz, leke, koku gibi etkenlerle insanlara rahatsız verecek şekilde kaplanması, arzulanan doğal ve temiz görüntüsünü kaybetmesidir. Başka bir tanımla kir ve temizlik: bir yüzey üzerinde mekanik ve kimyasal olarak zararlı etki gösteren ve estetik açıdan görünümüm her türlü olguya kir, bunların ortamdan uzaklaştırılmasına ise temizlik denir. Temizlik işletmenin faaliyet alanına, temizlik materyallerine, uygulanacak yüzeyin doku ve yapısına ayrıca, işletmenin türüne göre farklılık göstermektedir. Örneğin, bir hastanenin temizlik anlayışı ile otel ve moteldeki temizlik anlayışı çok farklıdır. Temizlik standardı hedeflenen veya öngörülen temizlik seviyesidir. Temizlik standardının farklılığı kurumun temizlik anlayışına bağlıdır. Örneğin, hasta odaları titiz bir temizlik anlayışı gerektirirse çok yüksek normlarda temizlik ve hijyen gerekmektedir. Temizlik normları ne kadar yüksek ise o anlamda sık ve çok daha kapsamlı yapılması gerekir. Genel temizliğin bilinen dört ana amacı vardır.

Bunlar şöyle sıralanabilir:

• Yaşanabilir temiz ortamlar yaratmak,

• Mekanları her zaman kullanıma hazır hale getirmek,

• Ortamdaki yüzeylerin, kaplamaların ömrünü uzatmak ve korumak,

• Mikroorganizmalardan arındırılmış güvenli hijyenik 1 ortam yaratmak,

• Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek, bakteri ve mikroorganizmaların transfer riskini sıfıra indirmek.

Temizlik basit bir iş olarak düşünülse de, aksine çok önemlidir. Çağdaş dünya da insanlar, ferah, temiz mekanlar, sağlıklı çalışma yerleri, huzur veren temiz dinlenme yerlerini arzu etmektedirler. Temiz ortamın sağlanması ise uzman kişilerin profesyonelce iş yapması ve en son temizlik teknolojisinden faydalanmak ile sağlanabilir. Hızlı temizlik metotlarının ve temizlik araç ve kimyasalların kullanımı verimi arttırdığından dolayı fiyatları azaltır. İş veriminin artması ve personel moralinin yüksek olması, hoş ve hijyenik ortamların yaratılmasını sağlar. Bir alana tam olarak temiz denilebilmesi için görünen kirlerin yanı sıra görünmeyen kirlerin de yok edilmesi gerekir.

Temizlik beş ana grupta incelenebilir:

• Fiziksel temizlik:

Yüzeylerin toz, çöp, döküntü vb. görünen kirlerden arınması

• Kimyasal temizlik:

Yüzeylerin temizlenmesi amacıyla çeşitli kimyasal maddelerin kullanılması

• Bakteriyolojik temizlik:

Gözle görülmeyen, hastalık yapabilen çeşitli patojen mikroorganizmaların yüzeylerden temizlenmesi

• Osmolojik temizlik:

Ortamda kokuya neden olan, görünen ve görünmeyen kirliliklerin giderilmesi